Våra Tjänster

 

Lagerkompaniet är ett flexibelt och kostnadseffektivt lagerhotell. Vi erbjuder kundanpassade lösningar inom lager, logistik och återvinning till företag, myndigheter och organisationer. Oavsett bransch, företagsstorlek eller typ av gods kan vi hjälpa till att kostnadseffektivisera och förenkla Er lagerhantering.

Klicka på ikonerna för mer information om våra tjänster:

Packmaterial Transport Hyra lager Återsökning Återvinning

Packmaterial

Transport

Hyra lager

Återsökning

Återvinning

 

Återsökning

När våra kunder vill ha ut partier, eller allt gods, som Lagerkompaniet lagerhåller sker återsökning av godset, som lagerhålls, med anpassad teknik inom lagerhantering.
I samband med återsökning erbjuder vi även utkörning av godset till kunden inom ramen för våra leveransgarantier för återsökning/utlämning av gods.
Ofta kan återsökning av lagerhållet gods anses som ett tidskrävande arbete som inte underlättas av exempelvis bristande lagringsstrukturer. Med Lagerkompaniets tjänster sker återsökningen systematiskt och digitaliserat, vilket ger kunden tids- och kostnadskontroll för återsökningsprocessen.


Anbudsbegäran

Återsökning