Våra Tjänster

 

Lagerkompaniet är ett flexibelt och kostnadseffektivt lagerhotell. Vi erbjuder kundanpassade lösningar inom lager, logistik och återvinning till företag, myndigheter och organisationer. Oavsett bransch, företagsstorlek eller typ av gods kan vi hjälpa till att kostnadseffektivisera och förenkla Er lagerhantering.

Klicka på ikonerna för mer information om våra tjänster:

Packmaterial Transport Hyra lager Återsökning Återvinning

Packmaterial

Transport

Hyra lager

Återsökning

Återvinning

 

Hyra lager

Funderar Ni på att hyra lager eller har platsbrist på Ert befintliga lager?
Lagerkompaniet är ett flexibelt och kostnadseffektivt lagerhotell. Vi erbjuder lagerhållning av gods efter kundens unika behov. Våra kunder hyr lager för enstaka kartonger till fullastade containers, både för kortare och längre tidsperioder. Med priser från 24 kr/pall/mån kan Lagerkompaniet hjälpa Ert företag att sänka Era nuvarande lagerkostnader samtidigt som Ni slipper sköta den löpande lagerhanteringen. Allt gods som Lagerkompaniet lagrar och hanterar sker i lagerfastigheter anpassade för lagerhållning.

Våra lagerhotell har godkänd bevaknings-, larm-, brand- och fuktskydd. Lokalerna är godkända av företagets försäkringsbolag och kontrolleras årligen av utsedda besiktningsmän för att säkerställa lagerhållningens säkerhets- och kvalitetsaspekt.


Anbudsbegäran

Hyr lager