Våra Tjänster

 

Lagerkompaniet är ett flexibelt och kostnadseffektivt lagerhotell. Vi erbjuder kundanpassade lösningar inom lager, logistik och återvinning till företag, myndigheter och organisationer. Oavsett bransch, företagsstorlek eller typ av gods kan vi hjälpa till att kostnadseffektivisera och förenkla Er lagerhantering.

Klicka på ikonerna för mer information om våra tjänster:

Packmaterial Transport Hyra lager Återsökning Återvinning

Packmaterial

Transport

Hyra lager

Återsökning

Återvinning

 

Transport

Lagerkompaniet erbjuder i samarbete med etablerade transportbolag säkra och miljövänliga transporter av gods mellan kundens lokaler och våra lagerhotell. Transporterna genomförs regelbundet enligt bestämt tidsintervall eller efter enskilda beställningar utifrån kundens behov. All lastning och lossning sker med professionell utrustning och inget gods riskerar där av att hanteras med felaktiga metoder. Vi erbjuder även sekretesstransporter för gods med specifika sekretesskrav vid hantering av godset. Lagerkompaniet erbjuder i dagsläget tillsammans med samarbetspartners transport av gods med följande transportfordon; lastbil, tåg, båt och flyg.

Anbudsbegäran

Transport