Om Lagerkompaniet

Lagerkompaniet med huvudkontor i Stockholm, arbetar rikstäckande med tjänster inom lagerhållning,
logistik och återvinning. Företagets affärsidé bygger på att erbjuda flexibel och kostnadseffektiv lagerhållning till företag, myndigheter och organisationer. Oavsett bransch, företagsstorlek eller typ av gods kan Lagerkompaniet hjälpa till att kostnadseffektivisera kundens lager- och logistikhantering.Lagerkompaniet är en specialiserad verksamhet inom Nordisk Lagerförvaltning AB. Verksamheten är
unikt anpassad för att kunna erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lagerhållningslösningar till både små
och stora företag. Nordisk Lagerförvaltning bedriver totalt fyra specialiserade verksamheter, inom olika segment,
i lager- och logistikbranschen. Med stöd från Nordisk Lagerförvaltnings företagsledning och genom dess
nätverk av kontakter har Lagerkompaniet en mycket lång och framförallt bred erfarenhet av lager- och
logistikbranschen. Vår målsättning i kunduppdragen är alltid att med hjälp av vår breda erfarenhet kunna
hjälpa våra kunder att säkerställa att deras lager- och logistikhantering hanteras kostnadseffektivt och
professionellt genom alla steg.
Hyr lager
Transport
Återvinning

Presentation om Lagerkompaniet

 

Kunderfarenhet: